Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0050-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/451
Наименование: Децата на Смолян - здрави, знаещи и можещи европейци
Бенефициент: Обединен детски комплекс-гр.Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 08.07.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 Формиране на Управителен комитет на проекта
1.1. Изпълнение на дейност 1 Формиране на Управителен комитет на проекта
2. Подготовка на дейност 2 Създаване система за управление и мониторинг на проекта
2.1. Изпълнение на дейност 2 Създаване система за управление и мониторинг на проекта
3. Подготовка на дейност 3 Популяризиране на проекта
3.1. Изпълнение на дейност 3 Популяризиране на проекта
4. Подготовка на дейност 4 Мотивиране на ученици, родители и учители
4.1. Изпълнение на дейност 4 Мотивиране на ученици, родители и учители
5. Подготовка на дейност 5 Създаване на Дискусионен клуб “Ние и природата”
5.1. Изпълнение на дейност 5 Създаване на Дискусионен клуб “Ние и природата”
6. Подготовка на дейност 6 Клуб “Млади журналисти”
6.1. Изпълнение на дейност 6 Клуб “Млади журналисти”
7. Подготовка на дейност 7 Тръжна процедура и ремонтни работи Зала кинезитерапия
7.1. Изпълнение на дейност 7 Тръжна процедура и ремонтни работи Зала кинезитерапия
8. Подготовка на дейност 8 Аеробика и каланетика
8.1. Изпълнение на дейност 8 Аеробика и каланетика
9. Подготовка на дейност 9 Кинезитерапия
9.1. Изпълнение на дейност 9 Кинезитерапия
10. Подготовка на дейност 10 Клуб Художествена гимнастика
10.1. Изпълнение на дейност 10 Клуб Художествена гимнастика
11. Подготовка на дейност 11 Клуб Тенис на маса
11.1. Изпълнение на дейност 11 Клуб Тенис на маса
12. Подготовка на дейност 12 Работилница “Традиции”
12.1.* Изпълнение на дейност 12 Работилница “Традиции”
13.* Подготовка на дейност 13 Лятна академия
13.1.* Изпълнение на дейност 13 Лятна академия
14.* Подготовка на дейност 14 Подготовка за Спортен празник
14.1.Изпълнение на дейност 14 Подготовка за Спортен празник
15. Подготовка на дейност 15 Спортен празник в чест на Деня на Европа
15.1.Изпълнение на дейност 15 Спортен празник в чест на Деня на Европа
16. Подготовка на дейност 16 Изработване на цветна рекламна брошура
16.1. Изпълнение на дейност 16 Изработване на цветна рекламна брошура
17. Подготовка на дейност 17 Визуализация на дейностите по проекта
17.1. Изпълнение на дейност 17 Визуализация на дейностите по проекта
18. Подготовка на дейност 18 Мониторинг на проекта
18.1. Изпълнение на дейност 18 Мониторинг на проекта
19. Подготовка на дейност 19 Отчетност по проекта
19.1. Изпълнение на дейност 19 Отчетност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 745 BGN
Общ бюджет: 46 094 BGN
БФП: 46 094 BGN
Общо изплатени средства: 46 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 800 BGN
2009 19 987 BGN
2010 16 297 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 330 BGN
2009 16 989 BGN
2010 13 853 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 470 BGN
2009 2 998 BGN
2010 2 445 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 913 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз