Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0151-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/311
Наименование: СОУ "Христо Проданов - доброто място за учене и спорт
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Христо Проданов" - Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление на проекта.
2.Система за контрол.
3.Изработване на материали за визуална идентификация (подготовка).
3.Изработване на ма-териали за визуална идентификация.
4.Подбор на участници в извънкласни форми (подготовка).
4.Подбор на участници в извънкласни форми.
5.Представяне на проекта (подготовка).
5.Представяне на проекта.
6.Създаване и функциониране на извънкласни форми от ХТЦ (подготовка).
6.*Създаване и функциониране на извънкласни форми от ХТЦ.
7.Създаване и функциониране на извънкласни форми в областта на спорта и туризма (подготовка).
7.*Създаване и функциониране на извънкласни форми в областта на спорта и туризма.
8.*Организиране и провеждане на 2 фестивала на клубната дейност (подготовка).
8.*Организиране и провеждане на 2 фестивала на клубната дейност.
9.*Организиране и провеждане на 3 училищни спартакиади (подготовка).
9.*Организиране и провеждане на 3 училищни спартакиади.
10.Счетоводна отчетност.
Партньори
Партньори:
Общинска агенция за устойчиво развитие -Карлово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 201 BGN
Общ бюджет: 35 548 BGN
БФП: 35 548 BGN
Общо изплатени средства: 35 533 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 548 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 840 BGN
2009 19 020 BGN
2010 6 673 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 533 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 364 BGN
2009 16 167 BGN
2010 5 672 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 476 BGN
2009 2 853 BGN
2010 1 001 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 330 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз