Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0166-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/308
Наименование: " Стъпала към мечтите ми"
Бенефициент: Десето основно училище " Алеко Константинов" гр. Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. * Клуб "Родолюбие"
2. * "Народният танц-част от традиционния български празник"
3. * "Издателска къща Алеко"
4. * Профилактика на гръбначни изкривявания
5. * "Природата - извор на живот"
6. * Кандидат гимназист: БЕЛ
7. * Кандидат гимназист: Математика
8. * Музикално-драматичен състав "Алеко"
Партньори
Партньори:
Училищно настоятелство ”Алеко Константинов”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 440 BGN
Общ бюджет: 20 033 BGN
БФП: 20 033 BGN
Общо изплатени средства: 20 033 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 288 BGN
2009 12 864 BGN
2010 2 881 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 033 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 644 BGN
2009 10 935 BGN
2010 2 449 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 643 BGN
2009 1 930 BGN
2010 432 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 005 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз