Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0010-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изплащане ежемесечно на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата за съответния служител от дирекция "Вътрешен отдел", считано от 01.04.2010 г. до 30.04.2010 г.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2010
Начална дата: 21.05.2010
Дата на приключване: 26.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изплащане ежемесечно на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата за съответния служител в дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.04.2010 г. до 30.04.2010 г.
Дейности: Извършване на проверки.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 382 BGN
Общ бюджет: 6 844 BGN
БФП: 6 844 BGN
Общо изплатени средства: 6 844 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 844 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 844 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 818 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 818 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 027 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 027 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 направени оценки на ОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз