Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед № РД-16-385/13.04.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.04.2010
Начална дата: 13.04.2010
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-385/13.04.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител.
Дейности: Изпълнение на ОП "Конкурентоспособност".
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 706 879 BGN
Общ бюджет: 402 011 BGN
БФП: 402 011 BGN
Общо изплатени средства: 340 991 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 340 991 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
340 991 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 341 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 289 842 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
289 842 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 149 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 149 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой изнесени информационни кампании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз