Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0045-C0001
Номер на проект: СО/QMS/128/15.01.2008
Наименование: "Внедряване на ISO 9001:2000 и контролно измервателно оборудване в "НЕРЕИДА -95" ООД"
Бенефициент: "Нереида - 95" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: да усвои и да започне да прилага международно признати добри производствени практики. Така предприятието ще подобри качеството на своята продукция и възможностите си за разрастване, ще повиши значително своята конкурентоспособност и ще разшири пазарите за своята продукция.
Дейности: Предварителни дейности 1: Съставяне на екип по проекта 2: Разработване на тръжната документация по проекта
Консултации по ISO 9001:2000 1: Подготовка, планиране и организация за изпълнение на дейностите по проекта 2: Разработване на документите на Системата за Управление на Качеството 3: Внедряване на разработената Система за Управление на Качеството 4: Провеждане на вътрешни одити
Сертификация по ISO 9001:2000
Инвестиции
Отчитане и информационни дейности
Извършване на одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 589 BGN
Общ бюджет: 41 016 BGN
БФП: 20 098 BGN
Общо изплатени средства: 20 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 098 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 083 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 015 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 015 BGN
Финансиране от бенефициента 23 511 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз