Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0348-C0001
Номер на проект: ESF-2102-07-13009
Наименование: "Новата квалификация подобрява адаптивността на заетите в Трансстрой - Русе АД"
Бенефициент: "ТРАНССТРОЙ РУСЕ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 14.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на кадровата политика на Кандидата, насочена към повишени изисквания към "качеството на труд и качеството на работната сила, повишаване производителността и адаптивността на заетите".
Дейности: Дейност 1: Организиране на ръководен екип, техническо обезпечение на проекта. Организиране на система за наблюдение и оценка Управление на проекта -януари - май, август - декември; Техническо обезпечаване - януари до май, август; Организиране на система за наблюдение и оценка -от януари до май, от август до декември;
Дейност 2: Изработване на програма, график. Техническо обезпечаване на обучението. Подготовка и оборудване на учебните площадки. Изработване на програма и график - от 1ви до трети месец вкл. Техническо обезпечаване -от 1ви до 5ти месец вкл.; и от 8-ми до 11-ти вкл. Подготовка и оборудване на учебните площадки - 1ви и 2ри планов месец
Дейност 3: Опр. на вх.ниво и състава на целевата група. Обуч.по специалности: Пътно-транспортна техника; Кофражи, Зидария, Армировка и бетон, Основни и довършителни работи; Резултати от обучението; изпити по теория и практика Обученията се провеждат от 3ти до 12ти планов месец. Резултати от обучението и изпити - 8ми, 11ти и 12ти месец;
Дейност 4: Затвърждаване на практическия опит. Изготвяне на стратегия за чов.ресурси
Дейност 5-1: Изработване и поставяне на табло за визуална идентификация
Дейност 5-2: Разпространение на рекламни листовки, организиране на 2 пресконференции, съобщения в медиите Разпространение на рекламни листовки - м.Април, м. Септември и м. Ноември; организиране на 2 пресконференции - м. Февруари и м. Ноември; съобщения в медиите - м.Май и м. Август
Дейност 6: Отчитане на проекта Отчитането ще се извърши през м.Декември
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 428 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 15 453 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз