Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0344-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-11007
Наименование: Повишаване квалификацията и конкурентоспособността на заети лица в "СТРОЙКАР КМ" ООД
Бенефициент: "СТРОЙКАР КМ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 17.12.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и конкурентоспособността на заети лица в "СТРОЙКАР КМ" ООД
Дейности: Изпълнение на дейност 1: Подготвителна среща на екипа по проекта. щесе сформира екипа по проекта и ще се разпределят отговорностите по проекта
Подготовка на дейност 2:Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители за осъществяване на обучениеята. Подготовка на тръжни процедури и документация.
Изпълнение на дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители за осъществяване на обученията. Провеждане на тръжна процедури
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация: 1. Мазилка и шпакловка 2. Зидария 3. Армировка и бетон 4. Кофражи 5. Бояджийски работи Подготовка за провеждане на обучението
Изпълнение на Дейност 3. Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация: 1. Мазилка и шпакловка 2. Зидария 3. Армировка и бетон 4. Кофражи 5. Бояджийски работи Провеждане на обучение
Подготовка на Дейност 4. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции: 4.1. Мерки за безопасност и организация на труда. Оказване на първа долекарска помощ при производствен травматизъм. Подготовка
Изпълнение на Дейност 4. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции: 4.1. Мерки за безопасност и организация на труда. Оказване на първа долекарска помощ при производствен травматизъм. Провеждане на обучението
Подготовка на Дейност 5. Информационна кампания за популяризиране на проекта подготовка за популяризиране на проекта
Изпълнение на Дейност 5. Информационна кампания за популяризиране на проекта провеждане на информационна кампания
Подготовка на Дейност 6. Заключителна среща. Проектно отчитане заключителни срещи на екипа по проекта.
Изпълнение на Дейност 6. Заключителна среща. Проектно отчитане Заключителна среща
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Институт за управление на програми и проекти ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 204 BGN
Общ бюджет: 80 117 BGN
БФП: 64 094 BGN
Общо изплатени средства: 64 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 094 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 54 480 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 480 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 614 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 614 BGN
Финансиране от бенефициента 18 301 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз