Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.1.01-0001-C0001
Номер на проект: 0003-ЦКЗ-2.0
Наименование: „Доразвиване на Унифицираната информационна система за управление и наблюдение на средствата от структурните инструменти на ЕС в България”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 28.12.2007
Начална дата: 28.12.2007
Дата на приключване: 31.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Изграждане на ефективна и ефикасна система за управление и контрол на средствата от Структурните инструменти на ЕС.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 315 789 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой организирани обучения
Индикатор 2 Брой обучени служители
Индикатор 3 Продължителност на периода, през който ИСУН не е използваема
Индикатор 4 Ефективност на обучението на базата на оценката на участниците
Индикатор 5 Индекс на удовлетвореност на потребителите от ИСУН
Индикатор 6 Удовлетвореност на потребителите от услугите, осигурени от помощната система (Help Desk)
Индикатор 7 Разработено техническо задание
Индикатор 8 Изградени интерфейси с външни системи
Индикатор 9 Наличен процедурен наръчник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз