Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0261-C0001
Номер на проект: ЕSF-2102-18-08002
Наименование: "Повече знания - по-добри перспективи"
Бенефициент: "Тони Тодоров" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 18.12.2009
Дата на приключване: 18.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на компетентността на работниците и служителите в „Тони Тодоров” ООД, чрез придобиване на нови знания и умения с качествено обучение и практически дейности.
Дейности: Дейност 1.1: Провеждане на пресконференции Провеждане на пресконференции
Дейност 2: Срещи на ръководството на проекта с отделните групи бенефициенти Срещи на ръководството на проекта с отделните групи бенефициенти
Дейност 1.2: Провеждане на пресконференции Провеждане на пресконференции
Дейност 3: Квалификационно обучение Квалификационно обучение – Заварчик – 2 групи х 25 човека, общо 50 човека
Дейност 4: Квалификационно обучение Дейност 4: Квалификационно обучение – сътрудник в малък и среден бизнес – 1 група от 20
Дейност 5: Среща на бенефициентите по проекта с ръководството и връчване на удостоверение на успешно завършилите курсовете Среща на бенефициентите по проекта с ръководството и връчване на удостоверение на успешно завършилите курсовете
Дейност 6: Печат на рекламни материали за резултатите от проекта Печат на рекламни материали за резултатите от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 061 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 15 785 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз