Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0034-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Мултикултурна среда - гаранция за качествено образование
Бенефициент: РОМСКА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - СЛИВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Качествено образование (подготовка).
1.Качествено образование.
2.Разнообразието е богатство (подготовка).
2.Разнообразието е богатство.
3.Родител за пример (подготовка).
3.Родител за пример.
4.Медии (подготовка).
4.Медии.
Партньори
Партньори:
Община Сливен
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 170 BGN
Общ бюджет: 66 081 BGN
БФП: 66 081 BGN
Общо изплатени средства: 65 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 834 BGN
2009 39 673 BGN
2010 12 282 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 759 BGN
2009 33 722 BGN
2010 10 440 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 921 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 075 BGN
2009 5 951 BGN
2010 1 842 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 868 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз