Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0027-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/64
Наименование: Подобряване на мултикултурната среда в училището и детската градина в село Сатовча
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Св.св.Кирил и Методий", с. Сатовча , обл. Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 02.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сатовча
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.*Работни срещи на екипа на проекта.
2.Закупуване на софтуерни образователни продукти.
3.*Информационни брошури и каталози.
3.1.Плакати с логото на ЕСФ.
4.Абонамент за списание "Родители".
5.Издаване на вестник „Етнорепортер”.
6.*Медийни изяви и публикации.
7.*Работни срещи с целевите групи.
8.Програма за образователна интеграция.
9.*Картотека на учениците.
10.Запознаване с ромския етнос.
11.*Мултимедийна презентация на проекта пред ПС.
12.Всички заедно на Гергьовден (подготовка).
12.Всички заедно на Гергьовден.
13.Интернет страница.
14.*Зелено училище (подготовка).
14.*Зелено училище.
15.Етнокалендар на дейностите.
16.СИП Ромски фолклор.
17.Форма за личен профил на учениците.
18.Етнографска експозиция.
19.Ученическо самоуправление.
20.*Спортен полуден.
21.*Ремонти в СОУ и ОДЗ.
22.*Закупуване на учебници и учебни помагала.
23.*Креативен интериор.
24.Изложба – снимки и рисунки.
25.Излет „Заедно сред гората”.
26.Парад на етносите.
27.Изложба на традиционни ястия.
28.Конкурси и състезания.
29.Балетна композиция.
30.Изготвяне на брошура в края на проекта.
31.Кът "Фрагменти от ромски приказки".
32.Денят на детето - 1 юни.
33.*Обучителни семинари.
34.Кръгла маса.
35.Конференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 126 BGN
Общ бюджет: 32 026 BGN
БФП: 32 026 BGN
Общо изплатени средства: 32 020 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 825 BGN
2009 0 BGN
2010 18 195 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 020 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 751 BGN
2009 0 BGN
2010 15 466 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 074 BGN
2009 0 BGN
2010 2 729 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 803 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз