Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0009-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/17
Наименование: ИНТЕГРАЦИЯТА - БЪДЕЩЕ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
Бенефициент: Основно Училище "Д-р Петър Берон" с. Плъстина, област Търговище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.* (Подготовка) Събиране и разпределяне на задачите на екипа
1.* (Изпълнение) Събиране и разпределяне на задачите на екипа
2. (Подготовка) Избор на обучаващ орган за учители, родители и деца
2.* (Изпълнение) Избор на обучаващ орган за учители, родители и деца
3/а.* (Подготовка) Формиране на групи за обучение на учители
3/а.* (Изпълнение) Формиране на групи за обучение на учители
3/б. (Подготовка) Формиране на групи за обучение на родители и младежи
3/б.* (Изпълнение) Формиране на групи за обучение на родители и младежи
4.* (Подготовка) Ангажираност в полуинтернатни групи
4.* (Изпълнение) Ангажираност в полуинтернатни групи
5.* (Подготовка) Столово хранене
5.* (Изпълнение) Столово хранене
6. (Подготовка) Закупуване на учебници, тетрадки и учебни помагала
6. (Изпълнение) Закупуване на учебници, тетрадки и учебни помагала
7.* (Подготовка) Осигуряване на превоз с училищния автобус
7.* (Изпълнение) Осигуряване на превоз с училищния автобус
8.* (Подготовка) Сформиране на свободноизбираема подготовка
8.* (Изпълнение) Сформиране на свободноизбираема подготовка
9.* (Подготовка) Сформиране на Извънкласни дейности
9.* (Изпълнение) Сформиране на Извънкласни дейности
10.* (Подготовка) „Дни на толерантността”
10.* (Изпълнение) „Дни на толерантността”.
11. (Изпълнение) Организиране на дискусия „Традициите на различните етноси”
11. (Изпълнение) Организиране на дискусия „Традициите на различните етноси”
12. (Подготовка) Организиране на конкурс „Какво знаем за нашите обичаи”
12. (Изпълнение) Организиране на конкурс „Какво знаем за нашите обичаи”
13. (Подготовка) Етноизложба
13.* (Изпълнение) Етноизложба
14. (Подготовка) Тематични екскурзии и „Зелено училище”
14.* (Изпълнение) Тематични екскурзии и „Зелено училище”
15.* (Подготовка) Публичност пред родителската общност
15. (Изпълнение) Публичност пред родителската общност
16. (Подготовка) Медийно отразяване
16.* (Изпълнение) Медийно отразяване
17. (Подготовка) Модернизация на материално-техническата база
17.* (Изпълнение) Модернизация на материално-техническата база
18.* (Подготовка) Сътрудничество с отдел „Закрила на детето”
18.* (Изпълнение) Сътрудничество с отдел „Закрила на детето”
19.* (Подготовка) Ритуализация
19.* (Изпълнение) Ритуализация
20.* (Подготовка) Сформиране на родителски активи
20.* (Изпълнение) Сформиране на родителски активи
21. (Подготовка)Осигуряване на експертно мнение
22. (Подготовка) Отразяване на проекта
22. (Изпълнение) Отразяване на проекта
21. (Изпълнение) Осигуряване на експертно мнение
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ОМУРТАГ
Целодневна детска градина „Лилия”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 600 BGN
Общ бюджет: 98 327 BGN
БФП: 98 327 BGN
Общо изплатени средства: 97 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 920 BGN
2009 58 281 BGN
2010 19 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 932 BGN
2009 49 539 BGN
2010 16 347 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 818 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 988 BGN
2009 8 742 BGN
2010 2 885 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 615 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз