Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0287-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "В АТЕЛИЕТАТА ПРЕКРАСНИ - ТАЛАНТЛИВИ ЩЕ ПОРАСНЕМ"
Бенефициент: СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ТРОЯН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Подготовка, организиране, наблюдение и оценка на проекта
Подготовка на дейност 2* Организация и провеждане на ваканционните дейности
Изпълнение на дейност 2* Организация и провеждане на ваканционните дейности
Подготовка на дейност 3 Организация и провеждане на извънкласните дейности
Изпълнение на дейност 3 Организация и провеждане на извънкласните дейности
Подготовка на дейност 4* Представяне на междинните резултати от работата в ателиетата и провеждане на междуучилищни дейности
Изпълнение на дейност 4* Представяне на междинните резултати от работата в ателиетата и провеждане на междуучилищни дейности
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Организиране на ”Парад на талантите” за представяне на резултатите от проведените извънкласни занимания и връчване на грамоти
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Общинска конференция
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 246 BGN
Общ бюджет: 126 498 BGN
БФП: 121 172 BGN
Общо изплатени средства: 120 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 000 BGN
2010 82 649 BGN
2011 10 948 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 950 BGN
2010 70 251 BGN
2011 9 306 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 050 BGN
2010 12 397 BGN
2011 1 642 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 090 BGN
Финансиране от бенефициента 6 025 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз