Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0194-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Комплекс от извънкласни форми на обучение за развитие потенциала на учениците в с. Кайнарджа
Бенефициент: ОУ "Черноризец Храбър"- с. Кайнарджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 17.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Кайнарджа
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 ЕСТЕТИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 АТРАКТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ, ЗДРАВНА, СЕКСУАЛНА КУЛТУРА
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Сдружение "НЧ Отец Паисий"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 190 BGN
Общ бюджет: 29 557 BGN
БФП: 29 557 BGN
Общо изплатени средства: 29 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 554 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 121 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 121 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 433 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 433 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз