Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0714-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Център за детски и младежки дейности”
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 09.11.2009
Дата на приключване: 25.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия за физическото, интелектуално, артистично и личностно развитие на децата. Да се подпомогне социализацията на децата в ранна възраст и да се спомогне за развитието на техните социални и комуникативни умения, чрез артистични форми и игра.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Осъществяване на обучение на ученици от І-ХІІ клас в клубове, секции, кръжоци, школи, състави
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Провеждане на природозащитна дейност:
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Организиране на забавно-развлекателни дейности през учебната година и ваканциите
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Провеждане на здравно-образователни кампании за превенция на вредните зависимости и предпазване от болести, предавани по полов път сред младите хора.
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Организиране на общински изложби на експонати, изработени от ученици, и на тематични конкурси за есе, стихотворение, разказ, рисунки и фотографии, посветени на събития с общинско и национално значение; викторин
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Изработване на младежки уеб-сайт и издаване на вестник за инициативите в „Център за детски и младежки дейности”и за интересите на подрастващите
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Провеждане на спортно-тренировъчни дейности, състезания, походи, кросове и туристически експедиции
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Младежко самоуправление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 260 744 BGN
Общ бюджет: 183 938 BGN
БФП: 183 938 BGN
Общо изплатени средства: 183 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 52 149 BGN
2011 0 BGN
2012 131 789 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 326 BGN
2011 0 BGN
2012 112 021 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 822 BGN
2011 0 BGN
2012 19 768 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 591 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз