Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ФЕСТИВАЛ НА ФЪСТЪКА - ИЗЯВА НА УЧЕНИЧЕСКОТО ТВОРЧЕСТВО"
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 12.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Организационно-подготвителна дейност
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Дейност по информация и публичност
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Провеждане на извънкласни дейности по училища
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Подготовка и провеждане на празник на фъстъка
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Отчетна и контролна дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 332 BGN
Общ бюджет: 127 216 BGN
БФП: 127 216 BGN
Общо изплатени средства: 127 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 87 649 BGN
2011 39 549 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 74 501 BGN
2011 33 617 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 147 BGN
2011 5 932 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 080 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз