Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0383-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: СПОРТНА УЧИЛИЩНА ОЛИМПИАДА - ДЕЦАТА НА БРЕЗОВО ЗАЕДНО НА СЪСТЕЗАНИЕ"
Бенефициент: Община Брезово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Брезово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 (Управление на проекта)
Изпълнение на дейност 1 (Управление на проекта)
Подготовка на дейност 2 (Провеждане на спортно-тренировъчни занимания (по видовете спорт) в извънучебно време)
Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на спортно-тренировъчни занимания (по видовете спорт) в извънучебно време)
Изпълнение на дейност 3* (Провеждане на състезателни турнири между отборите на училищата)
Подготовка на дейност 4 (Организиране и провеждане на спортни лагери)*
Изпълнение на дейност 4 (Организиране и провеждане на спортни лагери)*
Подготовка на дейност 5 (Дейности, свързани с информиране и публичност на проекта)
Изпълнение на дейност 5* (Дейности, свързани с информиране и публичност на проекта)
Подготовка на дейност 3* (Провеждане на състезателни турнири между отборите на училищата)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 933 BGN
Общ бюджет: 52 842 BGN
БФП: 52 842 BGN
Общо изплатени средства: 52 839 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 097 BGN
2011 0 BGN
2012 8 743 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 839 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 482 BGN
2011 0 BGN
2012 7 431 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 614 BGN
2011 0 BGN
2012 1 311 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 926 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз