Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За по-добро бъдеще
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 31.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Работна среща за приемане на план за уточняване на модулите и детайлите от дейността на клубовете и групите
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Създаване на вокални и художествени групи за автентичен фолклор. Организиране на фестивал по случай 24 май – празника на образованието и просветата
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Организиране на спортни клубове и мероприятия за децата и учениците от целевата група: спортен клуб “Млад футболист”; спортен клуб по тенис на маса; спортен клуб по кикбокс; мажоретен състав; спортен пролетен турнир "Спортът срещу агресията", посветен на деня на детето 01.06.2010
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Организиране на летен лагер
Подготовка и изпълнение на дейност 5* Провеждане на „Час на реда и закона” във всички 4 училища с участие на представители на различните служби на МВР - КАТ, ПОЛИЦИЯ и др. с цел запознаване на последиците от агресията и формиране на поведение насочено против агресията
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Провеждане на заключителна кръгла маса
Поготовка и изпълнение на дейност 7 Издаване на информационни и рекламни материали за изпълнението и постигнатите резултати от проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 752 BGN
Общ бюджет: 186 025 BGN
БФП: 186 025 BGN
Общо изплатени средства: 186 025 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 550 BGN
2011 143 475 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
186 025 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 168 BGN
2011 121 954 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 121 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 383 BGN
2011 21 521 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 904 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз