Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0934-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ"
Бенефициент: СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. ВРАЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Работен семинар/ 1.1/ и ежемесечни заседания на екипа на проекта / 1.2 /
Изпълнение на дейност 1 .3 : Пресконференция * Родителски срещи Печатни материали за публичност на проекта Дни на открити врати Медийни изяви Кръгла маса Излагане на информация в училищния сайт и на снимки на фототабло на проекта
Изпълнение на дейност 1.4. Създаване на отличителни знаци на клубовете
Изпълнение на дейност 2.1 Сформиране на клуб “Любов, знание, здраве”
2.2Обучителни занимания на клуб “Любов, знание, здраве”
Изпълнение на дейност 2.3* Конкурси за рисунка и плакат
Подготовка на дейност 2.4 Хепънинг.
Изпълнение на дейност 2.4 Хепънинг.
Подготовка на дейност 2.5 *Кампании
Изпълнение на дейност 2.5 * Кампании
Изпълнение на дейност 3.1 Сформиране на клуб „ Вкусно и полезно”
Изпълнение на дейност 3.2 Среща на родители с консултант по въпросите на храненето
Изпълнение на дейност 3.3Обучителни занимания на клуб „ Вкусно и полезно”
Подготовка на дейност 3.4 Кампании
Изпълнение на дейност 3.4 Кампании: „Плодово междучасие”, “Млечно междучасие:“Медно междучасие”
Подготовка на дейност 3.5 Състезание
Изпълнение на дейност 3.5 Състезание ”Ще порасна силен, здрав, голям, ако знам какво да ям”
Изпълнение на дейност 3.5 Състезание ”Ще порасна силен, здрав, голям, ако знам какво да ям”
Подготовка на дейност 3.7 Издаване на книжка с рецепти
Изпълнение на дейност 3.7 Издаване на книжка с рецепти
Изпълнение на дейност 4.1 Сформиране на Театрално студио
Изпълнение на дейност 4.2 Сформиране на Дизайнерско студио
Изпълнение на дейност 4.3 Обучителни занимания на театралното студио
Изпълнение на дейност 4.4 Провеждане на театрални дискусии
4.5 Занимания на дизайнерско студио
Подготовка на дейност 4.6 Спектакъл “Моят свят”
Изпълнение на дейност 4.6 Спектакъл “Моят свят”
Изпълнение на дейност 5.1 Сформиране на туристическа секция
Изпълнение на дейност 5.2 Провеждане на обучителни занимания
Изпълнение на дейност 5.3 Туристически походи
Подготовка на дейност 5.4 Екскурзионно летуване
Изпълнение на дейност 5.4 Екскурзионно летуване
Изпълнение на дейност 5.5 Сформиране на група по аеробика
Изпълнение на дейност 5.6 Занимания по аеробика
Подготовка на дейност 6. Лятно училище
Изпълнение на дейност 6 Лятно училище
Изпълнение на дейност 3.6. Кулинарна изложба - конкурс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 188 BGN
Общ бюджет: 42 016 BGN
БФП: 42 016 BGN
Общо изплатени средства: 40 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 350 BGN
2011 0 BGN
2012 1 085 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 448 BGN
2011 0 BGN
2012 922 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 903 BGN
2011 0 BGN
2012 163 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз