Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация чрез закупуване на нови стругови и обработващи центри с ЦПУ в цех 35 на ИМПУЛС АД, гр.Габрово
Бенефициент: АД "Импулс"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 05.11.2009
Дата на приключване: 05.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация чрез закупуване на нови стругови и обработващи центри с ЦПУ в цех 35 на ИМПУЛС АД, гр.Габрово
Дейности: Закупуване и доставка на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"OKUMA Europe" GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 478 200 BGN
Общ бюджет: 956 400 BGN
БФП: 478 200 BGN
Общо изплатени средства: 478 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 478 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 478 200 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
478 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 406 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 406 470 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
406 470 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 71 730 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 730 BGN
Финансиране от бенефициента 478 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз