Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0085-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: С ново оборудване и технологии – интензификация, качество, нови пазари и икономически растеж
Бенефициент: ИХБ Електрик АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 05.11.2009
Дата на приключване: 05.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: С ново оборудване и технологии – интензификация, качество, нови пазари и икономически растеж
Дейности: Закупуване на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Micamation Ltd.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 420 707 BGN
Общ бюджет: 847 938 BGN
БФП: 420 707 BGN
Общо изплатени средства: 420 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 420 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 141 BGN
2011 0 BGN
2012 336 565 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
420 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 357 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 520 BGN
2011 0 BGN
2012 286 081 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
357 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 621 BGN
2011 0 BGN
2012 50 485 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 106 BGN
Финансиране от бенефициента 427 231 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз