Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0402-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Учим се сега, за да можем утре!
Бенефициент: НУ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КЮСТЕНДИЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: • Изграждане на мотивация у учениците на НУ “Св. Климент Охридски”, град Кюстендил за активно участие в извънкласни дейности и развитие на възможности за учене през целия живот. • Подобряване на възможностите за интелектуално, физи-ческо и личностно развитие на учениците от НУ “Св. Климент Охридски”, град Кюстендил посредством анга-жирането им в извънкласни дейности и ефективно използване на клубната форма за образование, обучение, възпитание и целогодишно ангажиране на децата.
Дейности: 1.Сформиране на клубовете по интереси
2.Представяне на проекта пред обществеността
Подготовка на дейност 4
4*Дейност на Клуб “Минало и настояще на моя роден край
Подготовка на дейност 5
5 Дейност на Клуб “Рицари на вежливостта
Подготовка на дейност 6
6 Дейност на Клуб “Планинарче
Подготовка на дейност 7
7*Изява на децата от клубовете по интереси
Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2
Дейност 3 Дейност на клуб"Мигове с природата"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 741 BGN
Общ бюджет: 68 714 BGN
БФП: 68 714 BGN
Общо изплатени средства: 68 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 748 BGN
2011 26 957 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 486 BGN
2011 22 914 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 262 BGN
2011 4 044 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 306 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз