Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0953-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „МИНАЛОТО ДНЕС!”
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АЛИАНС БАЛКАНИ" - ГР. ВРАЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност I: ФОРМИРАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА. ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ.
Дейност II: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНО ОБУЧЕНИЕ В КЛУБ „ФОЛКЛОРНА ДЪГА” И КЛУБ „ОТ РАКЛАТА НА ФОЛКЛОРА”. ОБОСОБЯВАНЕ НА ДЕТСКИ МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ.
Дейност III*: ОРГАНИЗИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОРЕДИЦА ОТ ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОЛКЛОРНИ КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛИ В ГРУПИТЕ ПО ТЕАТРАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО.
Дейност IV: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ФОЛКЛОРНИ МИСЛИ И БАГРИ” И ОТПЕЧАТВАНЕ НА КНИЖКА, НАПИСАНА И ИЛЮСТРОВАНА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА.
Дейност V: РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЕТСКИ НАРЪЧНИЦИ: "ПРАЗНИЦИ НА НАРОДИТЕ" И „СИМВОЛИ НА НАРОДИТЕ” В ПОМОЩ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА.
VI: РАЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ-САЙТ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ЕТНОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.
Дейност VII*: ПРЕЗЕНТАЦИЯ. ИЗГОТВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 151 BGN
Общ бюджет: 102 025 BGN
БФП: 102 025 BGN
Общо изплатени средства: 101 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 728 BGN
2011 53 267 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 419 BGN
2011 45 277 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 309 BGN
2011 7 990 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 299 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз