Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Добри практики – допълнителни умения – висока квалификация
Бенефициент: Професионална гимназия “Цар Иван Асен ІІ” - Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 18.10.2009
Дата на приключване: 18.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Инвестиране в допълващо практическо обучение на ученици , в реални работни условия с предоставяне на качествена професионална подготовка при работа с нови производствени технологии за улесняване прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар и изграждане на стабилно партньорство между водещата и организацията партньор
Дейности: 1.Сформиране на проектен екип и създаване на организация за изпълнение и управление на проекта
2.Разработване на програма за провеждане на практиките
3.Обучение на преподаватели от водещата организация за работа с модерно оборудване и технологии, организирано от предприятието -партньор
4.Организация на обучението и наставничество
5.Подготовка на дейност 5 Провеждане на практиката в организацията партньор
5. Изпълнение на дейност 5 Провеждане на практиката в организацията партньор
6.Подготовка на дейност 6 Провеждане на предварително обучение на място, включване на стажантите и наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудова среда
6.Изпълнение на дейност 6 Провеждане на предварително обучение на място, включване на стажантите и наблюдаващия преподавател по подходящ начин в трудова среда
7.Подготовка на дейност 7 Удостоверяване на завършената практика от страна на обучаващата организация и съгласувано от организацията партньор
7.Изпълнение на дейност 7 Удостоверяване на завършената практика от страна на обучаващата организация и съгласувано от организацията партньор
8.Дейности за популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС
9.Дейности за управление и контрол
Партньори
Партньори:
„Асенова крепост „ АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 244 BGN
Общ бюджет: 49 642 BGN
БФП: 49 642 BGN
Общо изплатени средства: 49 642 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 642 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 642 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 196 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 446 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 446 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз