Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0056-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/027-02
Наименование: „Ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградите на - СОУ “Хр.Ботев” и детска ясла „ Здравец” , гр. Драгоман”
Бенефициент: Община Драгоман
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 16.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Драгоман
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 (Създаване на екип за организация, управление и изпълнение на проектните дейности)
Подготовка и изпълнение на дейност 2 (Отчетност по проекта)
Подготовка и изпълнение на дейност 3 (Действия по публичност – информиране на обществеността
Подготовка и изпълнение на дейност 4 (Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на изпълнители)
Подготовка и изпълнение на дейност 5 (Изготвяне на технически инвестиционен проект)
Подготовка и изпълнение на дейност 6 (Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност за цялостна реконструция и обновяване на училищна база на СОУ „Христо Ботев” гр. Драгоман
Подготовка и изпълнение на дейност 7 (Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност за цялостна реконструция и обновяване на училищна база на детска ясла „Здравец” гр. Драгоман
Подготовка и изпълнение на дейност 8 (Закупуване и доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на дейност 9 (Въвеждане в експлоатация на обновената и модернизирана училищна база на СОУ „Христо Ботев” и детска ясла” Здравец” гр. Драгоман
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 998 624 BGN
Общ бюджет: 847 441 BGN
БФП: 846 391 BGN
Общо изплатени средства: 846 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 846 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 436 911 BGN
2010 215 372 BGN
2011 194 109 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
846 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 719 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 371 374 BGN
2010 183 066 BGN
2011 164 992 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
719 433 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 537 BGN
2010 32 306 BGN
2011 29 116 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 959 BGN
Финансиране от бенефициента 1 050 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз