Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0179-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2000
Бенефициент: "БУЛЛИФТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Покриване на международни стандарти за качество ISO 9001:2008
Дейности: Управление на проекта
Одит на състоянието
Разработване на документите на СУ- ISO 9001:2000
Доставка на оборудване
Внедряване на - СУ
Одит за функционалност на СУ
Сертифициране и придобиване на сертификат ISO 9001:2000
Визуализация и отчетност
Одит за изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЮФ НОРД България ЕООД
"ФАКТОР-2001" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 178 BGN
Общ бюджет: 73 756 BGN
БФП: 36 878 BGN
Общо изплатени средства: 36 878 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 403 BGN
2012 475 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 878 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 942 BGN
2012 404 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 460 BGN
2012 71 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 532 BGN
Финансиране от бенефициента 44 178 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз