Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0212-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на “Лесилмаш” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството и инвестиции в оборудване за покриване на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2000
Бенефициент: “ЛЕСИЛМАШ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на “Лесилмаш” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството и инвестиции в оборудване за покриване на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Дейности: Създаване на екип за изпълнение на проекта; Създаване на план за изпълнение на проекта и определяне на конкретните отговорности и срокове; Подготовка и избор на доставчици на оборудването, консултанти и сертификатор
Разработка на документите и консултантски анализ на изработените документи, поготовка и обучение на ръководните кадри; Доставка и пускане в експлоатация на оборудването; Обучение на служителите на „Лесилмаш” ЕООД за изпълнение на изискванията на до
Въвеждане на СУ
Вътрешен одит на СУ
Корекции на документацията при необходимост и подготовка за сертификационен одит; Сертификационен одит
Технически и финансов отчет
Финансов одит и финализиране на проекта
Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 860 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 82 860 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз