Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Сертифициране на Темпус 2000 по стандарт ISO 9001:2008
Бенефициент: "ТЕМПУС-2000" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Сертифициране на Темпус 2000 по стандарт ISO 9001:2008
Дейности: Стартиране на проекта цялостно управление
Разработване и внедряване на системата за управление на качеството в Т2К за продажба и поддръжка на офис техника, съгласно ISO9001:2008; Разходи за консултации и сертифициране
Сертификационен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Инсигния
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 675 BGN
Общ бюджет: 31 930 BGN
БФП: 15 965 BGN
Общо изплатени средства: 15 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 965 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 570 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 395 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 395 BGN
Финансиране от бенефициента 16 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз