Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0393-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологичната модернизация на КАРМЕЛА 2000 ООД – гаранция за конкурентноспособност и новаторство"
Бенефициент: КАРМЕЛА 2000
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Технологичната модернизация на КАРМЕЛА 2000 ООД – гаранция за конкурентноспособност и новаторство"
Дейности: Провеждане на избор на доставчик на оборудване
Закупуване и доставка на технологично оборудване
Инсталиране и настройка на закупената линия за производство на бисквити
Одит на проекта
Визуализация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 557 970 BGN
Общ бюджет: 909 193 BGN
БФП: 545 516 BGN
Общо изплатени средства: 545 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 545 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 545 516 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
545 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 463 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 463 688 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
463 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 81 827 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 827 BGN
Финансиране от бенефициента 371 980 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз