Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0654-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на „Конекта” ООД чрез технологична модернизация"
Бенефициент: "Конекта" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „КОНЕКТА” ООД ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Подготовка на тръжна документация
Провеждане на процедура за избор на подизпълнител
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на закупените активи и софтуер
Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Проектен одит и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 232 920 BGN
Общ бюджет: 331 005 BGN
БФП: 198 603 BGN
Общо изплатени средства: 198 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 198 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 198 603 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
198 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 168 812 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 812 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 790 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 790 BGN
Финансиране от бенефициента 155 280 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз