Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0867-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "Оторам-90"ООД
Бенефициент: "ОТОРАМ-90" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентоспособността на "Оторам-90"ООД
Дейности: Сформиране на екип
Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнител от страна на бенефициента за закупуване на ДМА
Доставка и инсталиране на ДМА
Избор на консултантска организация за провеждане на маркетингово проучване
Избор на консултантска организация за изготвяне на маркетингова стратегия
Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Финално отчитане на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 684 BGN
Общ бюджет: 117 030 BGN
БФП: 76 070 BGN
Общо изплатени средства: 76 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 337 BGN
2011 0 BGN
2012 50 230 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 8 450 BGN
76 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 736 BGN
2011 0 BGN
2012 42 695 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 183 BGN
64 614 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 601 BGN
2011 0 BGN
2012 7 534 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 268 BGN
11 402 BGN
Финансиране от бенефициента 46 676 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз