Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0797-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация за конкурентно производство на “Механика-90” ЕООД"
Бенефициент: "Механика 90" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация за конкурентно производство на “Механика-90” ЕООД"
Дейности: Избор на доставчици за закупуване на два конфекциониращи автомата
Договори и авансово плащане
Доставка
Инсталация, изпитания и окончателно плащане
Дейности за информация и публичност
Одит на проекта
Финално техническо и финансово отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 063 BGN
Общ бюджет: 122 486 BGN
БФП: 61 243 BGN
Общо изплатени средства: 61 243 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 61 243 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 243 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 52 057 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 057 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 186 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 186 BGN
Финансиране от бенефициента 82 063 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз