Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0139-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модернизация, усъвършенстване и разширяване на обхвата на производствения процес и развойната дейност в Мултитест ООД"
Бенефициент: "МУЛТИТЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Модернизация, усъвършенстване и разширяване на обхвата на производствения процес и развойната дейност в Мултитест ООД"
Дейности: Изискване на актуална оферта и намиране на финансиране за всички машини
Подготовка на място за инсталиране на машините, фундаменти и електро инсталация, където е необходимо
Доставка на машините
Инсталиране и пуск в експлоатация на машните
Мониторинг от страна на Договарящият орган
Визуализация на проекта
Одит от независим експерт счетоводител на отчетната документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 843 586 BGN
Общ бюджет: 1 684 747 BGN
БФП: 842 374 BGN
Общо изплатени средства: 842 374 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 842 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 842 374 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
842 374 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 716 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 716 018 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
716 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 126 356 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 356 BGN
Финансиране от бенефициента 843 586 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз