Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0587-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация в производството на интериорни врати"
Бенефициент: ЕТ "СЛАВЯНКА ВМ - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация в производството на интериорни врати"
Дейности: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на новите машини за производството на „Славянка – ВМ” ЕТ
Доставка на инсталация за боядисване и лакиране, предназначена за производството на интериорни врати;Доставка на хидравлична преса за фурнироване, предназначена за производството на интериорни врати; Хидравлична брикетираща преса и Дробилна машина
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупените машини
Публичност и визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 903 BGN
Общ бюджет: 167 881 BGN
БФП: 109 123 BGN
Общо изплатени средства: 109 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 381 BGN
2011 85 716 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 873 BGN
2011 72 858 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 732 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 507 BGN
2011 12 857 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 364 BGN
Финансиране от бенефициента 62 948 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз