Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0127-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване
Бенефициент: Булметал АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 09.07.2009
Дата на приключване: 09.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване
Дейности: Дейности свързани със закупуване на ДМА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
IGM Emballagentechnik GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 862 022 BGN
Общ бюджет: 5 724 044 BGN
БФП: 2 862 022 BGN
Общо изплатени средства: 2 862 022 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 862 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 862 022 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 862 022 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 432 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 432 719 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 432 719 BGN
В т.ч. Национално финансиране 429 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 429 303 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
429 303 BGN
Финансиране от бенефициента 2 862 022 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз