Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед № РД-16-572/09.06.2009г. за определяне приноса за изпълнение на индикативната годишна работна програма по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. и сумата на средствата за материално стимулиране.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2009
Начална дата: 09.06.2009
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-572/09.06.2009г. за определяне приноса за изпълнение на индикативната годишна работна програма по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. и сумата на средствата за материално стимулиране.
Дейности: Извършване на плащания за приноса при изпълнение на индикативана годишна работна програма по ОПК на служителите от УО
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 694 BGN
Общ бюджет: 68 116 BGN
БФП: 68 116 BGN
Общо изплатени средства: 71 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 76 965 BGN
2010 - 5 529 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 65 420 BGN
2010 - 4 700 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 721 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 545 BGN
2010 - 829 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 715 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой извършени плащания за приноса при изпълнение на индикативана годишна работна програма по ОПК на служителите от УО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз