Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.02-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-02/2008/008
Наименование: Укрепване на срутище по път IV- 40524 от км.7+308 до км.8 +010
Бенефициент: Община Сухиндол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.04.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Сухиндол
Описание
Описание на проекта: Основната му цел е да осигури защита за населението и имуществото чрез изпълнение на дейности, насочени към заздравяване и укрепване на част от действащите срутища в региона.
Дейности: 1: СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ПО ПРОЕКТА
2: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ПОД-ИЗПЪЛНИТЕЛИ
3: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СТРОИТЕЛНИЯ И АВТОРСКИ НАДЗОР
4: ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
5: АДМИНИСТРАТИВНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА, ОДИТ И АРХИВИРАНЕ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 445 511 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор: Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището (преминаващо ежемесечно по път IV-40524 (нов номер VTR-2206))
Индикатор 2 Индикатор: Изясняване и Определяне Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 Индикатор: Поява на постоянни и временни работни места
Индикатор 4 Индикатор: Създадени нови икономически оператори
Индикатор 5 Индикатор: Увеличаване на туристическия поток, преминаващ през укрепения участък


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз