Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0099-C0001
Номер на проект: CO/STF/98/30.05.2008
Наименование: „Стартиране на иновативна дейност на „ИНОВЕТ” ООД – създаване на препарат за превенция и лечение на маточни инфекции при живораждащи животни (ППЛМИЖЖ)”
Бенефициент: "ИНОВЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 18.05.2009
Дата на приключване: 18.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Стартиране на иновативна дейност на „ИНОВЕТ” ООД – създаване на препарат за превенция и лечение на маточни инфекции при живораждащи животни (ППЛМИЖЖ)”
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на консумативи и материали
Изработване на оценки,анализи,бизнес планове, проучвания
Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания.Създаване на опитен образец
Изготвяне на патентно досие,рекламни материали,интернет страница.
Дейности свързани с наемане на изложбени площи и мултимедия.Участие в демонстрация на международно ниво.
Одит и визуализация на проекта
Дейности свързани с организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 402 BGN
Общ бюджет: 160 205 BGN
БФП: 144 184 BGN
Общо изплатени средства: 142 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 109 820 BGN
2011 0 BGN
2012 33 069 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 93 347 BGN
2011 0 BGN
2012 28 109 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 456 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 473 BGN
2011 0 BGN
2012 4 960 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 433 BGN
Финансиране от бенефициента 21 267 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз