Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед РД-16-1177/07.11.2008 г. на министъра на икономиката и енергетиката и ръководител на Управляващия орган за изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на служителите в дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" и дирекция "Вътрешен одит", считано от 01.09.2008г. до 31.12.2009г.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2008
Начална дата: 07.11.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изплащане на допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата на МИЕ.
Дейности: Изплащане на допълнителни възнаграждения
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 152 512 BGN
Общ бюджет: 570 839 BGN
БФП: 570 839 BGN
Общо изплатени средства: 597 487 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 570 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 81 099 BGN
2009 504 410 BGN
2010 11 978 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
597 487 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 485 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 68 934 BGN
2009 428 749 BGN
2010 10 181 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
507 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 165 BGN
2009 75 662 BGN
2010 1 797 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой извършени плащания за възнаграждения на служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз