Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0020-C0001
Номер на проект: K10-40-7-12
Наименование: ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПАК И ПОДКРЕПАТА НА ЕСФ
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.12.2014
Начална дата: 15.12.2014
Дата на приключване: 15.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на информираността за приноса на ОПАК и Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в България за периода 2007 – 2015 г.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2. Организиране и провеждане на Годишно информационно събитие на ОПАК, в съответствие с чл. 7 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година, както и логистика и пълно техническо обезпечаване на събитието.
Дейност 3. Изработка и разпространение на рекламни и информационни материали за ОПАК.
Дейност 4. Поддържане и развитие на интернет сайта на ОПАК, вкл. на английската версия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 891 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 - Изготвени до 2 междинни и 1 окончателен доклад
Индикатор 2 (Д) 2 - 1 проведено Годишно информационно събития
Индикатор 3 (Д) 3 - 6000 изработени информационни рекламни материали
Индикатор 4 (Д) 4 - 1 Интернет сайт на ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз