Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0330-C0001
Номер на проект: 07-23-111/20.11.2007.
Наименование: Гражданският сектор - фактор в местното развитие
Бенефициент: Агенция за Регионално Развитие и Бизнес Център - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 08.02.2008
Дата на приключване: 08.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Развитие на капацитета на гражданските организации и на местните власти в области Видин и Монтана, както и на партньорството помежду им, за използване на структурните фондове на ЕС за преодоляване на икономическата и социална изостаналост
Дейности: 1. Екипни срещи.
2. Промоция.
3. Изследване.
4. Обучение на целевите групи.
5. Обучение на обучители.
6. Работа на ресурсни центрове.
7. Уеб-сайт.
8. Кръгли маси.
9. Договаряне.
10. Конференция.
11. Сборник.
12. Публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 027 BGN
Общ бюджет: 164 292 BGN
БФП: 164 292 BGN
Общо изплатени средства: 164 292 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 36 205 BGN
2009 106 887 BGN
2010 21 372 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 172 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 292 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 30 775 BGN
2009 90 854 BGN
2010 18 166 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 146 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 431 BGN
2009 16 033 BGN
2010 3 206 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 26 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 644 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Д1 - Бр. проведени срещи на екипа
Индикатор 2 Д2 - Бр. участници в срещите
Индикатор 3 Д2 - Бр. заявки за участие
Индикатор 4 Д3 - Бр. организации включени в базата данни
Индикатор 5 Д3 - бр. участници в срещите
Индикатор 6 Д3 - Бр. идентифицирани теми за обучение
Индикатор 7 Д4 - Бр. проведени семинари
Индикатор 8 Д4 - Бр. участници в семинарите
Индикатор 9 Д5 - Бр. обучени обучители
Индикатор 10 Д6 - Бр. документирани консултации и услуги
Индикатор 11 Д7 - Бр. създадени Интернет сайтове
Индикатор 12 Д7 - Бр. организации, представени на сайта
Индикатор 13 Д7 - бр. записи на форума
Индикатор 14 Д7 - Бр. посещения
Индикатор 15 Д8 - Бр. подписани споразумения
Индикатор 16 Д9 - Бр. общини приели споразумението
Индикатор 17 Д10 - Бр. участници в конференцията
Индикатор 18 Д10- Бр. медиини публикации
Индикатор 19 Д10- Бр. презентации
Индикатор 20 Д10 - Бр. заключителни документи
Индикатор 21 Д11 - Бр. отпечатани и разпространени сборника
Индикатор 22 Д12- Бр. пресконференции
Индикатор 23 Д12- Бр. презентирани организации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз