Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0019-C0001
Номер на проект: K10-40-7-13
Наименование: Изплащане на основни заплати и допълнителни възнаграждения и повишаване на мотивацията на служителите на УО на ОПАК за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК.
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.11.2014
Начална дата: 03.11.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се осигурят необходимите условия за ефективното изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК
Дейности: Дейност 2 Извършване на задължителен одит по проекта
Дейност 1 Осигуряване на възнаграждения за служителите на УО на ОПАК, изпълняващи дейностите за ефективно и прозрачно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение и публичност на ОПАК
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 068 738 BGN
Общ бюджет: 1 672 553 BGN
БФП: 1 672 553 BGN
Общо изплатени средства: 1 378 982 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 672 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 378 982 BGN
1 378 982 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 421 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 172 135 BGN
1 172 135 BGN
В т.ч. Национално финансиране 250 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 206 847 BGN
206 847 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз