Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0102-C0001
Номер на проект: M13-22-103
Наименование: Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика“
Бенефициент: Столична община - район Сердика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.09.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетентността и ефективността в работата на служителите на районна администрация „Сердика” чрез обучения за изграждане и усъвършенстване на знания и умения
Дейности: 6. Дейности за информация и публичност
1. Управление на проекта
3. Обучения за подобряване на административното обслужване
2. Обучения за повишаване на компетенциите в сферата на електронното управление
5. Обучения по ключови компетенции
4. Езикови обучения
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 264 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 253 BGN
2015 - 31 253 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 565 BGN
2015 - 26 565 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 688 BGN
2015 - 4 688 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Екип за управление на проекта
Индикатор 2 (Д) Оперативен план
Индикатор 3 (Д) Срещи на екипа по проекта
Индикатор 4 (Д) Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 5 (Д) Брой проведени обучения от външен изпълнител
Индикатор 6 (Д) Общ брой обучаеми лица
Индикатор 7 (Д) Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 8 (Д) Брой анкети за обратна връзка с целевите групи
Индикатор 9 (Д) Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) 2 Общ брой обучаеми лица
Индикатор 11 (Д) 3 Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 12 (Д) 3 Брой анкети за обратна връзка с целевите групи
Индикатор 13 (Д) Учебни мателиали
Индикатор 14 (Д) 4 Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) 4 Общ брой обучаеми лица
Индикатор 16 (Д) 4 Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 17 (Д) 4 Брой анкети за обратна връзка с целевите групи
Индикатор 18 (Д) 1 Брой проведени обучения
Индикатор 19 (Д) Брой служители, преминали обучения
Индикатор 20 (Д) 5 Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 21 (Д) 5 Брой анкети за обратна връзка с целевите групи
Индикатор 22 (Д) Проведени Пресконференции
Индикатор 23 (Д) Публикации на сайта на Район „Сердика” при стартиране и приключване на проекта за оповестяване на неговите цели и резултати .
Индикатор 24 (Д) Отразен напредъка на проекта чрез публикации в печатни и електронни медии
Индикатор 25 (Д) Информационна табела информационни листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз