Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0149-C0001
Номер на проект: M13-22-154
Наименование: По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови
Бенефициент: Община Братя Даскалови
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Братя Даскалови
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на Община Братя Даскалови
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта
Дейност 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА)
Дейност 3 – Обучение на тема „Лична ефективност“
Дейност 4 – Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление ”
Дейност 5 – Обучение на тема „Подобряване на презентационните умения”
Дейност 6 – Изпълнение на мерките за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
СБ Кидс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 880 BGN
Общ бюджет: 52 814 BGN
БФП: 52 814 BGN
Общо изплатени средства: 52 814 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 976 BGN
2015 40 838 BGN
52 814 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 180 BGN
2015 34 712 BGN
44 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 796 BGN
2015 6 126 BGN
7 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Проведени 12 бр. месечни срещи на екипа
Индикатор 2 (Д) Сключени договори/заповеди с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 3 (Д) Брой проведени обучения
Индикатор 4 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 5 (Д) 3 Брой проведени обучения
Индикатор 6 (Д) 3 Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) 4 Брой проведени обучения
Индикатор 8 (Д) 4 Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) 1 Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) 5 Брой обучени служители с издадени сертификати
Индикатор 11 (Д) Проведена пресконференция
Индикатор 12 (Д) Банери
Индикатор 13 (Д) Брошури
Индикатор 14 (Д) Табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз