Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0087-C0001
Номер на проект: M13-22-88
Наименование: Надграждане капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 20.08.2014
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите на Община Несебър чрез провеждане на обучения в страната
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта
Дейност 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г.
Дейност 3 – Обучения по ключови компетентности Под-дейност 3.1. Обучение на тема „Умения за работа в условията на стрес“ Под-дейност 3.2. Обучение на тема „Водене на кореспонденция и подобряване на презентативните умения“ Под-дейност 3
Дейност 4 – Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Медиа Лайт" ЕООД
ДЗЗД "Трейдинг консулт"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 369 BGN
Общ бюджет: 118 611 BGN
БФП: 118 611 BGN
Общо изплатени средства: 27 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 074 BGN
2015 0 BGN
27 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 013 BGN
2015 0 BGN
23 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 061 BGN
2015 0 BGN
4 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Подписани граждански договори;
Индикатор 2 (Д) Изготвени и входирани междинни и окончателен технически доклади;
Индикатор 3 (Д) Изготвено и входирано окончателно искане за плащане;
Индикатор 4 (Д) Проведени обучения
Индикатор 5 (Д) Обучени служители
Индикатор 6 (Д) Проведени обучения по четири теми
Индикатор 7 (Д) 3 Обучени служители
Индикатор 8 (Д) Проведени пресконференции
Индикатор 9 (Д) Банери
Индикатор 10 (Д) Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз