Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0361-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ефективност и енергоспестяващо технологично оборудване и въвеждане на ВЕИ"
Бенефициент: "ЕПОКА БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: "Ефективност и енергоспестяващо технологично оборудване и въвеждане на ВЕИ"
Дейности: Дейност 1.1. Доставка, инсталиране и въвеждане на Преса за сглобяване на шкафове
Дейност 1.2. Доставка, инсталиране и въвеждане на Винтов маслен компресор, комплект с хладилен изсушител
Дейност 1.3. Доставка, инсталиране и въвеждане на Соларна инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Дейност 2. Визуализация по проекта
Дейност 3. Междинни технически отчети и финален финансов доклад по проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христов-16 ЕООД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 284 BGN
Общ бюджет: 586 568 BGN
БФП: 293 284 BGN
Общо изплатени средства: 293 284 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 293 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 293 284 BGN
293 284 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 249 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 249 291 BGN
249 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 43 993 BGN
43 993 BGN
Финансиране от бенефициента 293 284 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 9 (Д) Увеличаване на ръста на експорт на продукция
Индикатор 10 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз