Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0383-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване енергийната ефективност в "Лимекс Иновейшън" ЕООД"
Бенефициент: "ЛИМЕС ИНОВЕЙШЪН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Повишаване енергийната ефективност в "Лимекс Иновейшън" ЕООД"
Дейности: Дейност 1: Подобряване на енергийните характеристики на сградата на “Лимес Иновейшън” ЕООД
Дейност 2: Визуализация и публичност
Дейност 3: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“ЛЕСИЛМАШ” ЕООД
Енкон Сървисис
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 816 BGN
Общ бюджет: 559 632 BGN
БФП: 279 816 BGN
Общо изплатени средства: 279 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 279 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 279 816 BGN
279 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 237 844 BGN
237 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 41 972 BGN
41 972 BGN
Финансиране от бенефициента 279 816 BGN
Индикатори
Индикатор 1 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Сгради с подобрени енергийни характеристики
Индикатор 4 (Д) Поставена информационна табела за проекта
Индикатор 5 (Д) Публикации за проекта в интернет страницата на „Лимес Иновейшън” ЕООД
Индикатор 6 (Д) Постигната обща специфична икономия на енергия на инвестиран лев в резултат от изпълнение на заложените ЕСМ
Индикатор 7 (Д) Очаквани годишни икономии на електроенергия в резултат от изпълнение на заложените ЕСМ
Индикатор 8 (Д) Очаквано годишно намаление на емисии на CO2 в резултат от изпълнение на заложените ЕСМ
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 10 (Д) Новооткрити работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз