Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0483-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване енергийната ефективност във фирма "Студио Колор" ЕООД гр. Русе"
Бенефициент: "СТУДИО КОЛОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Инвестиции за подобряване енергийната ефективност във фирма "Студио Колор" ЕООД гр. Русе"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1- Доставка и монтаж PVC прозорци със стъклопакет 24 мм
Подготовка и изпълнение на Дейност 2- Доставка и монтаж топлоизолирани врати
Подготовка и изпълнение на Дейност 3- Доставка и монтаж термоизолация на стени.Достава,монтаж и демонтаж строително скеле
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 -Доставка и монтаж термоизолация на покрив с изопанели. Достава и монтаж стоманена конструкция за анкериране на изопанелите. Изработка но цокли
Подготовка и изпълнение на Дейност 5- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на слънчева система за нагряване на вода/слънчеви колектори
Подготовка и изпълнение на Дейност 6-Визуализация на проекта
Дейност 7 Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТРАНССТРОЙ РУСЕ" АД
Ефект консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 080 BGN
Общ бюджет: 136 394 BGN
БФП: 68 197 BGN
Общо изплатени средства: 68 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 202 BGN
2015 21 995 BGN
68 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 272 BGN
2015 18 696 BGN
57 967 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 930 BGN
2015 3 299 BGN
10 230 BGN
Финансиране от бенефициента 71 080 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Индикатор 1: Изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност
Индикатор 2 (Д) Индикатор 2: Брой проекти за възобновяеми енергийни източници –слънчева система за нагряване на вода
Индикатор 3 (Д) Индикатор 3:Брой енергийно ефективни решения въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Индикатор 4: Инсталирана ВЕИ мощност-слънчеви колектори
Индикатор 5 (Д) Индикатор 5: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 6 (Д) Индикатор 6: Енергийно спестяване
Индикатор 7 (Д) Индикатор 7: Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията напроекта
Индикатор 8 (Д) Индикатор 8: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството /енергийно спестяване за еденица продукция
Индикатор 9 (Д) Индикатор 9: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 10 (Д) Индикатор 10: Общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз