Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0430-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ""КЛЕЪРС" ЕООД-енергийно ефективно предприятие"
Бенефициент: "КЛЕЪРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: "КЛЕЪРС" ЕООД - енергийно ефективно предприятие"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за производство на мека хартия
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение наДейност 2 Доставка и монтаж на светодиодни промишлени осветители
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Евро Лед" ЕООД
Рекард АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 000 000 BGN
Общ бюджет: 4 592 740 BGN
БФП: 2 000 000 BGN
Общо изплатени средства: 1 999 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 000 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 300 000 BGN
2015 699 985 BGN
1 999 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 700 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 105 000 BGN
2015 594 987 BGN
1 699 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 300 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 000 BGN
2015 104 998 BGN
299 998 BGN
Финансиране от бенефициента 2 592 740 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз